இணைக்கப்பட்ட குளியலறைகளுடன் 9 படுக்கையறைகள் கொண்ட வீடு- மத்தேகோட சாலை, கோட்டாவ

டவுன் : Kottawa

இருப்பிடம் : Maththegoda Road, Kottawa

மாவட்டம் : Colombo

நிலத்தின் நீளம் : 18.58 P

தொடர்பு விபரங்கள் : Lakshitha on 071 9640037 or lakshitha@rpcfinance.com

சொத்தின் விளக்கம் :

House with 9 bed rooms with attached bathrooms

:

:

:

:


தோட்டத்திற்கு ஏற்ற நிலம்- பஹல கரன்னகொட, ஹொரனை

டவுன் : Horana

இருப்பிடம் : Yavitigoda, Pahala Karannagoda, Horana

மாவட்டம் : Kalutara

நிலத்தின் நீளம் : 15 A 26 P

தொடர்பு விபரங்கள் : Lakshitha on 071 9640037 or lakshitha@rpcfinance.com

சொத்தின் விளக்கம் :

Bare land ideal for plantation

:

:

:

: