ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ප්‍රකාශය

කේ. එම්. එම්. ජබීර් මහතා


mr-jabirඅපි අනාගතය බලන විට, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය ඉමහත් ස්ථානයක් කරා ගෙන යාමට මූල්‍ය අංශ ඒකාබද්ධ කිරීම ප්‍රධාන උපායමාර්ගික විකල්පයකි.

අපගේ පරමාර්ථය සියලු පාර්ශ්විකයන්ට අගය එක් කරන පරිදි ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉතාම ප්‍රියතම සම්පූර්ණ මූල්‍ය සේවා සපයන්නෙක් වීම වේ. මෙම අරමුණ ළඟා කර ගැනීම සඳහා කල් බදු, කුලී ගැනීම්, සාධක වෙන් කිරීම, තැන්පත් එක් රැස් කිරීම, ඉස්ලාමීය මූල්‍යය, සහ මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික ඛණ්ඩ සියල්ලම නිතිපතා අධ්‍යයන කරනු ලැබේ. අපි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් දී ඇති රෙගුලාසි සහ මඟ පෙන්වීම් දැඩිව සහ තදින් අනුගමනය කරන්නෙමු.

අපි නවීකරණයෙහි ආයෝජන කරන අතර කෙටි කාලයක් තුළ අති විශාල ක්‍ෂේත්‍රයක් කරා ළඟා වීමේ අපේක්‍ෂා සහිත අරමුණ කරා ක්‍රියා කරන්නෙමු. අප සාධාරණ ව්‍යාපාරයක් කර අපගේ කීර්තිය ගොඩනඟමින් සිටින්නේ නම්, අපට අපගේ අභිලාශ ඉටු කිරීම පමණක් නොව කර ගත හැක්කේ. විශේෂයෙන්ම, අපි පාරිභෝගිකයින් තුළ විශ්වාසය ගොඩ නැඟීම, සැපයුම්කරුවන් සමඟ වඩා හොඳ සම්බන්‍ධතා පවත්වා ගැනීම සහ සියලුම වර්‍ගයේ මූල්‍ය විසඳුම් සඳහා ඉතාම ප්‍රියතම මූල්‍ය සේවා ආයතනයක් වීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු.

රිචඩ් පීරිස් සමූහායතනයේ සහක්‍රියාව ඒවා තුළ පවතින අවස්ථා ගවේෂණ කිරීමට අභ්‍යන්තර සම්පත් ප්‍රාග්ධනය කර ගැනීමත් සමඟ තවත් ප්‍රතිලාභයක් වේ. “සමූහායතනයේ ශක්තීන් විවිධ අවස්ථාවලට භාවිත කිරීමෙන් ඉමහත් අගය එක් වීමක් සිදු වන අතර, එය අසමසම එකක් වී කිසිම තරඟකරුවෙකුට පිරිනැමිය නොහැකි වීමත් සමඟ, සමූහායතනයේ ශක්තිය මෙම ආයතනයට ඕනෑම අභියෝගකයට විශ්වාසයෙන් මුහුණ දීමට හැකි කරයි. රට පුරා අපගේ සහෝදර සමාගම් තිබීමෙන් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට පහසු සේවා සැපයීමට අපට අති විශිෂ්ට අවස්ථායක් ලබා දෙයි.

අපි නියෝජනය කරනු ලබන සියලු අභිමතාර්‍ථවලට අපි නායකත්වය දරන්නෙමු. මෙය බඳවා ගැනීම, රැකියා උසස්වීම, සහ සේවක යොදාගැනීම තුළ හොඳම කටයුතු කිරීම ඇතුළු හොඳම කණ්ඩායම තබා ගැනීමෙහි අවධානය යොමු කිරීම අපට අවශ්‍ය කරයි. රිචඩ් පීරිස් මූල්‍ය සමාගම අපගේ සැලසුම් ඉටු කිරීමට නිපුණත්වය සහ උනන්දුව ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම මූල්‍ය සේවා සපයන්නෙක් වේ යැයි මම විශ්වාස කරමි.